Binnenkort

Home | Historie

Lijst der hoofdleidingers

Nr

Naam

J

Van

Tot

1

Jan Vaessen

3

1963

1965

2

Henk Wijnhoven

3

1963

1965

3

Nol Versleyen

8

1963

1970

4

Huub Kuijpers

??

1964

????

5

Nel Gielen

??

1964

????

6

Huub Hendrikx

??

1964

????

7

Henk Tielen

??

1964

????

8

Dré Verlinden

??

1964

????

9

Truus Hanraets

18

1965

1982

10

Jan Peeters

2

1965

1966

11

Truus Lenders

6

1967

1972

12

Hay Vannisselroy

14

1967

1980

13

Theo Hendriks

1

1967

1967

14

Peter Greijn

3

1967

1969

15

Tjeu Henkens

15

1969

1983

16

Huub Lenders

7

1969

1975

17

Wiel Storken

7

1970

1976

18

Wilma Lintjens

7

1973

1979

19

Jan Jacobs

7

1974

1980

20

Hay Kempen

16

1975

1990

21

Mat Lenders

14

1976

1989

22

Sjraar Peeters

9

1979

1987

23

Minie Cox

7

1979

1985

24

Peter Geurts

5

1979

1983

25

Jeanne Verstappen

6

1980

1985

26

Trudie Tielen

5

1981

1985

27

Elly Knippenbergh

10

1981

1990

28

Sjraar Roelofs

2

1982

1983

29

Rob Wijnands

4

1982

1985

30

Sjraar Driessen

6

1983

1988

31

Jacqueline Mulders

1

1984

1984

32

Ton Trepels

34

1985

2018

33

Jan v.d. Adel

9

1985

1993

34

Marly Wijnen

4

1986

1989

35

Twan Jacobs

4

1986

1989

36

Henk Eickes

4

1986

1989

37

Luciën Geurts

1

1986

1986

38

Maria Engels

8

1987

1994

39

Paul Cox

1

1987

1987

40

Marjo Geurts

15

1987

2001

41

May Peeters

7

1988

1994

42

Angela Bisschops

1

1989

1989

43

Fred Geurts

3

1990

1992

44

Henk van Ninhuijs

28

1990

2017†

45

Wiel Joosten

8

1990

1997

46

Gerard Teeuwen

4

1990

1993

47

Ellen Geurts

1

1990

1990

48

Conny Verstappen

2

1991

1992

49

Jos Kurvers

1

1991

1991

50

Kay Haenen

11

1992

2002

51

Bart Hermans

4

1993

1996

52

Arno Driessen

11

1994

2004

53

Lilian van Roy

7

1994

2000

54

Pieter Smolders

10

1994

2003

55

Herm Willems

4

1994

1997

56

Monique Driessen

5

1995

1999

57

René Lemmen

5

1995

1999

58

Jans Hermans

6

1996

2001

59

Frank Wijnen

2

1997

1998

60

Natasja Vaasen

22

1999

heden

61

Mark Henkens

3

2000

2002

62

Paul van der Sterren

1

2000

2000

63

Annie Gommans

7

2001

2007

64

Puk Jacobs

3

2001

2003

65

Tessie Boots

2

2001

2002

66

Lorraine Lambert

1

2002

2002

67

Wendy van der Sterren

15

2003

2017

68

Roel van Gerven

3

2003

2005

69

Linda Lemmen

6

2003

2008

70

Reggie Huys

5

2004

2008

71

Monique Joppen

6

2004

2009

72

Bert Keulen

5

2004

2008

73

Bart Linssen

5

2004

2008

74

Hans van Ninhuys

7

2004

2010

75

Nico Vannisselroy

5

2006

2010

76

Lieke Koopmans

14

2007

heden

77

Mieke Lemmen

14

2007

heden

78

Mayke van Ninhuys

2

2009

2010

79

Ruud Geerarts

4

2009

2012

80

Paul Poortvliet

9

2009

2017

81

Kelly Smits

2

2010

2011

82

Luc Koopmans

10

2011

heden

83

Marjolijn van der Heijden

3

2011

2013

84

Roy Grutters

4

2012

2015

85

Roy Thijssen

1

2012

2012

86

Tonny Joosten

8

2013

heden

87

Tom van den Adel

3

2014

2016

88

Daan Berden

7

2014

heden

89

Leo Spreuwenberg

7

2014

heden

90

Bob Tielen

5

2014

2018

91

Fieke Engels

5

2016

heden

92

Rianne Joppen

5

2016

heden

93

Maud Engels

4

2017

heden

94

Robin Lemmen

4

2017

heden

95

Michiel van Diepe

3

2018

heden

96

Rik van Beek

3

2018

heden

97

Lenny Peeters

3

2018

heden

98

Paul Opstals

1

2020

heden

Geschiedenis KVW

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2014

19 augustus 1963
"Heden startte de eerste vacantieweek voor 300 kinderen met een H. Mis om 8.30 uur. Kinderen traden in het priesterkoor op voor lezing en gebed. Weer was ongunstig, stemming toch goed. Tegen de 30 personen maakten met de kinderen uitstapjes in de bossen."

Zo begon dus het allereerste Kinder Vakantie Werk (KVW) in Maasbree.

Maar wat ging hieraan vooraf?

Voor de Maasbreese jeugd werd er in die tijd nog niet zo veel georganiseerd. Het Jeugd Ontspanning Centrum (JOC) draaide eens per maand een film op zaterdag of zondagmorgen in het patronaat en verder konden kinderen van NKV-leden ieder jaar op kamp naar Swalmen.

Uit: Dagboek van pastoor Halmans

Er werd in die tijd geconstateerd dat in de zomermaanden steeds meer kinderen met hun ouders op vakantie gingen. Dit was een nieuw verschijnsel in die jaren! In een dorp zoals Maasbree was dat echter niet voor alle schoolkinderen weggelegd omdat zij veelal uit agrarische gezinnen kwamen. En om die kinderen een vakantie-activiteit te bieden, dat was het uitgangspunt van het KVW.

Op initiatief van de gemeente (burgemeester Schols en maatschappelijk werkster Mej. Van der Putte) kwamen enkele personen op 17 juli 1963 in de meisjesschool bij elkaar om voor de Maasbreese jeugd iets te organiseren. Degenen die hiervoor gevraagd waren, kwamen voornamelijk uit de Maasbreese studentenclub (officieel de Katholieke Jong-studentenclub Excelsior Maasbree). Die mensen van het eerste uur waren: Henk Wijnhoven, Jan Vaessen, Huub Hendrix, Nellie Gielen en Mej. Van der Putte namens de gemeente.

Naar het voorbeeld van het KVW in Heythuysen werd besloten om ook een week te organiseren voor de kinderen van klas 1 t/m 6. De naam KinderVakantieWerk komt dus ook uit het Heythuysense.

In die eerste jaren was er wel sprake van een 'hoofdbestuur KVW', maar er was allerminst sprake van een hiërarchisch geleide organisatie. De uiterst informele en onbureaucratische organisatievorm was daarmee zeker niet minder efficiënt. Er werd niet gewerkt met papieren circulaires, vergaderagenda's of notulen. Fiets en telefoon waren in de eerste jaren de belangrijkste communicatiemiddelen.

Jan en Henk waren meer de organisatoren, terwijl Hub en Nellie de contacten met de groepen verzorgden.

De datum van het KVW was de eerste jaren afgestemd op de jaarlijkse

Matroosjes

studentenkampen, de kampen van Jong Nederland en het Meisjesgilde. Later koos men voor de week vóór de Ossefeesten in verband met het gratis gebruik van de tent.

De dagindeling

Op maandag werd er geopend met een heilige mis. Daarna werden de groepen ingedeeld. De groepen bestonden toen nog uit ongeveer 23 kinderen en 2 leiders/leidsters. Vervolgens ging iedere groep in zijn home z'n eigen gang en werden ze om 16.00 uur weer terugverwacht op de Grote Markt (thans Kennedyplein). Iedere groep studeerde gedurende de dag haar eigen lied in.

Het was ook de afspraak dat iedereen op het einde van de dag precies op dezelfde tijd naar de Markt liep. Zodoende hoorden de ouders van alle kanten dat de jeugd er weer aan kwam. Dit werd toen gezien als het hoogtepunt van de dag! Ook voor de Maasbreese ambtenaren was dit een welkom rustpunt. Zij stonden massaal voor de ramen van het gemeentehuis te genieten van dit spektakel. Henk Wijnhoven (en vanaf 1965 ook Truus Hanraets) verzorgde dan een karaoke-achtige afsluiting met de voor iedereen typische KVW liedjes en yellen.

Dat het er in die tijd gedisciplineerd aan toe ging, bewijzen de volgende twee zaken:

  • De kinderen stonden na afloop van de dag netjes in rijtjes van twee naast elkaar.
  • De groep met de beste 'discipline' werd elke dag vermeld en kreeg een prijsje.

Home's

Omdat het in de KVW-week ook wel eens wilde regenen, werd er gezocht naar onderkomens (home's) voor de groepen. Dat waren in die tijd nog garages, stallen, schuren en kippenhokken die meestal door de boeren beschikbaar werden gesteld. Er moest door sommige groepen dus ver worden gelopen.

Groepen konden zich bij Van Oyen inschrijven voor een of meerdere spellen die door de hoofdleiding werden georganiseerd. Zo kon men inschrijven op oriëntatietochten, opdrachtentochten en dobbel-knobbeltochten. Veel van deze spellen waren overgenomen van de studentenkampen.

Bij goed weer werd De Wissel onder water gezet waar zeker de kleinste groepen zich uren konden vermaken en op vrijdag was de sportdag op de voetbalvelden van MVC'19. Verder werd er heel veel verwacht van het initiatief en de ideeën van de leiding zelf.

De taak van de hoofdleiding bestond er voor een groot deel uit om langs de home's te gaan om te kijken of de leiders en leidsters nog hulp en materialen nodig hadden voor hun lied of bezigheid. Dit gebeurde met de fiets, of met een oud volkswagenbusje met muziekinstallatie. De muziek die toen door de Maasbreese straten schalde, bevatte een hoog Anneke Grönloh/Conny Froboess-gehalte ( bijv. Zwei kleine Italiäner). Ook mocht men toen gebruik maken van de Volkswagen kever van Mej. Van der Putte. Het is haar nooit verteld dat deze door Henk Wijnhoven een keer in de greppel is gereden.

Uitstapje

Een onderdeel is nooit veranderd. Al vanaf het eerste jaar ging het uitstapje naar speeltuin Klein Zwitserland in Tegelen. Dat was in die tijd nog een grote beleving voor de plaatselijke jeugd. Kinderen hadden nog het idee ontzettend ver op reis te gaan. Bussen werden geregeld bij de Zuid-Ooster in Venlo. In Tegelen was het uiterst spannend om de kinderen tijdig in de bussen te krijgen; de bussen moesten op tijd terug zijn in Venlo om ingezet te worden in de spits. Ouders stonden te juichen bij vertrek en slaakten een zucht van verlichting bij thuiskomst.

Feestavond

Wat gelukkig ook altijd is gebleven, is de feestavond voor KVW-medewerkers op vrijdag. De eerste jaren bij Van Oyen en de laatste jaren in 't Mafcentrum. Dat het in de beginjaren er ook al heftig aan toe ging, bewijzen de twee regels uit de agenda van Jan Vaessen uit 1964:

22/08/64: 'Fuif KVW Van Oyen.'
23/08/64: 'Ziek.'

De afsluitingsfuif was elk jaar ook een factor om nieuwe leiders en leidsters te binden. Want elk jaar was het weer smeken en bedelen om genoeg leiding bij elkaar te krijgen. Leiding werd in die jaren gezocht onder bevriende studentenverenigingen (uit Roermond), uit sociale netwerken of vriendenclubs, maar vooral onder de plaatselijke moeders en huisvrouwen. Het tekort is zelfs zo nijpend geweest dat kapelaan Versleyen tijdens zijn zondagspreek een oproep deed aan de Maasbreese bevolking om actief mee te doen met het KVW. Hij deed dit op aanraden van burgemeester Schols. Pastoor Halmans was toen gelukkig met vakantie!!

Er heerste in die tijd een goed netwerk in Maasbree, opgezet door burgemeester Schols. Mensen kwamen elkaar tegen bij KVW, het mannenkoor, de fanfare, jeugd-ontspanningsverenigingen, Jong Nederland, het meisjesgilde etc. Dus zo kwamen steeds nieuwe mensen bij het KVW en kwam men ook aan de nodige materialen voor spellen e.d..

Van Oyen

Café Van Oyen was het hoofdkantoor, de verzamelplaats, de uitrustplaats en de locatie waar alle materialen werden bewaard. Deze materialen bestonden uit de spullen van de groepen zelf (vlaggen, zeilen e.d.), maar ook het spelmateriaal, knutselmateriaal en andere niet-geïdentificeerde zooi.

Het knutselmateriaal, de prijsjes en alle andere kleine spullen die het KVW nodig had, werden de eerste jaren gehaald bij Handelscentrum St.Antonius in Baarle-Nassau. Nu is het een uurtje rijden, maar met de slechte staat van de wegen en met de minder luxueuze auto's uit die tijd, was dat soms geen pretje!

Niet alleen het café, maar ook de gang, de keuken en de woonkamer werden vaak door het KVW-volk ingenomen. De huiskamer werd vooral gebruikt als er weer eens emotionele ontboezemingen plaats vonden, waarvan zij vonden dat die niet in het café thuis hoorden. Talloze liefdesrelaties zijn er ontstaan, maar ook verbroken. De dames Van Oyen namen in die week alles voor lief...

In de jaren '64 en '65 werden er andere personen uit Maasbree bij betrokken. Veel van die mensen kwamen ook uit het dorp of hadden contact met de Maasbreese studentenclub. We denken dan aan Truus Hanraets (achttien jaar lid van de hoofdleiding!!), Dré Verlinden, Lenie Cox, Hub Kuijpers, Sjraar Hendriks, Truus Lenders, Jan Peeters en kapelaan Nol Versleijen.

Truus

Vooral Truus Hanraets was iemand die de hele KVW-kar kon trekken. In de achttien jaar dat zij lid was van de hoofdleiding (van 1965 tot en met 1982), heeft zij met haar fantasie menig kind en ook menige leider/leidster plezierige dagen bezorgd. Haar buut Gertruud was een onmisbaar onderdeel van de feestavond. Sommige van haar ideeën zijn nog steeds een vast onderdeel op de KVW-kalender: Sprookjesbos, minikermis, lawaaioptocht, het verzorgen van de home's, de KVW-yellen (petatte ... , rabarber ... , komkommer ... ) etc.. En mocht het eens slecht weer zijn, Truus had altijd nog een paar flessen goed weer in haar kelder staan!!!

In het programma in die jaren was sprake van een zekere mate van standaardisering. Steeds dezelfde werkwijze kwam terug en dat was ook de kracht van het KVW. De organisatie werd routine en kinderen zagen elk jaar weer uit naar de voor hen herkenbare activiteiten.

Ossefeesten

Het KVW stond in eerste instantie los van de Ossefeesten. In 1965 laat de gemeente een kiosk opzetten op het Kennedyplein, waar het KVW en de fanfare gebruik van kunnen maken. Zodra de fanfare gebruik ging maken van een tent voor de Ossefeesten, verdween deze kiosk weer. Bijna ieder kind dat in die tijd mee gedaan heeft, heeft wel op de kiosk gestaan. Alleen al om hier op te mogen staan was het waard om eigen liedjes in te studeren!

50 jaar KVW

De kiosk verdween, de tent is gebleven. 'Hoofdleidingers' wisselden. Kinderen werden groter, werden leider (of eerst nog hopper) of ouder van een kind dat ook aan het KVW mee mocht gaan doen. Er ging geen jaar zonder KVW voorbij en langzaam kwam ook 2012 in zicht. Tijd voor een droomfeest, want zo zou iedereen zich het 50e KVW moeten herinneren. En een droomfeest werd het!

Wat je in alle gesprekken met en brieven van 'hoofdleidingers' van het eerste uur kunt merken is dat iedereen er met veel plezier aan gewerkt heeft omdat de sfeer ieder jaar in de groep, maar ook in het dorp, ontzettend goed was. Er werd ieder jaar weer met veel genoegen naar uitgekeken. Nu, anno 2013, hebben de brieven plaatst gemaakt voor e-mail, What's App enz., maar verder is er niet veel veranderd, toch?

Teken van waardering

Dat het KVW na al die jaren nog altijd leeft, bewijst de tweede plek maar weer eens die KVW Maasbree behaalde als een van de veertien genomineerden van de Kinjerkultuurpries 2012. De KinjerKultuurPries is een door de Provincie Limburg gesubsidieerd samenwerkingsproject van de provincie Limburg en de KinjerKraom.

50 jaar KVW

Tijdens de Rabo Clubkas Campagne kreeg stichting Kindervakantiewerk Maasbree maar liefst 500 stemmen en was daarmee koploper binnen de gemeente Peel en Maas. Nogmaals blijkt dat velen het KVW nog altijd een warm hart toedragen. Vanuit de Rabobank werd deze waardering omgezet in een financiële bijdrage.

Bron: KVW-Jubileumboek 2002

Themaboeken

Wil je nog eens door een van de KVW's van de voorgaande jaren heen bladeren? Dat kan! Klik op een van de themaboeken en lees de dagverslagen van dat jaar nog eens door.

KVW door de jaren heen

Een nieuw KVW-jaar kan niet zonder een nieuw thema dat centraal staat. Hieronder staat een overzicht van thema's van de afgelopen jaren.

2021

?????

2018

Peter Pan en de verloren klok

2015

KVW is ploenze in Bree

2012 - 50e editie

50 jaar KVW - Een droomfeest voor Bree!

2009

Space in Bree, Professors, ufo's en aliens....... Det is KVW!

2006

Genne lari, Bree op safari

2003

Billy Boem en de Witte Veders

2000

Een reis om de wereld

1997

Geestig

1994

Sprookjes van 1001 nacht

1991

Het ruige wilde westen

2020

GEEN regulier KVW vanwege Coronavirus, wel KVW @home

2017 - 55e editie

5x Elfteling het KVW met de elfenkoning

2014

KVW reist over de wereld

2011

Een geweldig KVW samen met Captain Bree

2008

Rovers en piraten van de zee enteren KVW in Bree

2005

B&D van NX

2002

KVW door de jaren heen

1999

De teletijdmachine

1996

Asterix en Obelix

1993

Euver de Päöl

1990

750 jaar Maasbree

2019

KVW presenteert: Dinos oët un tiëdmeschiën, wie moeilijk kin det nouw zien?!

2016

Maasbree terug in het verleden. Met KVW wordt er in de Riddertijd gestreden!

2013

Het wilde westen is in Bree, cowboys en indianen met KVW

2010

Met KVW beleven we sprookjes in Bree

2007

Hocus pocus pilatus hee, dehielewaekmagieinbree

2004

De teletijdmachine

2001

KVW TeeVee

1998

Vuul tam tam en gefaap

1995

Hollywood

1992

Circus KVW

1989

Biëstig

Bekijk KVW op Youtube